Specializace

 • Optimalizace pro mobilní zařízení, responsive email design
 • Best practices pro e-mail marketing
 • Doručitelnost a monitoring
 • E-mailová ověření (SPF, DKIM, DMARC)
 • FBL management
 • SMTP protokol
 • Marketing data management a zákaznická segmentace
 • Opt-in strategie
 • Reporting a statistické analýzy
 • Lead scoring model
 • Life-cycle marketing programy
 • Conversion optimization
 • Database marketing
 • Lead generation